Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om de pensioenovereenkomst voor u uit te voeren, hebben we gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel salaris u krijgt en wat uw rekeningnummer is. Maar ook gegevens die u bij ons achterlaat als u onze website bezoekt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan op deze pagina. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken gegevens van de volgende personen: 

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen;
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen;
 • iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt;
 • iedereen die onze website bezoekt;
 • iedereen met wie wij contact hebben. 

Deze gegevens krijgen we van u, maar ook van uw werkgever, het UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente. Ook kunnen we gegevens krijgen via derden die bijvoorbeeld namens ABP diensten leveren. En we verwerken gegevens die u ons geeft als u contact met ons heeft. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • u belt ons;
 • u vult het contactformulier in op deze website;
 • u stuurt ons een e-mail;
 • u chat met ons;
 • u doet mee aan onze webinars, enquêtes of onderzoeken;
 • u bezoekt een evenement van ons;
 • u meldt zich aan voor onze nieuwsbrief;
 • u heeft contact met ons op social media.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken onder andere de volgende gegevens: 

 • naam;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • of u nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen;
 • welke e-mails en nieuwsbrieven u leest;
 • of u informatie over uw pensioen per e-mail of per post wilt ontvangen;
 • informatie over uw pensioen. Bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd;
 • welke pagina's u op onze website bekijkt;
 • informatie die u achterlaat als u op onze website bent;
 • informatie over uw computer als u op onze website bent. Bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer of welk besturingssysteem u gebruikt, bijvoorbeeld Windows. Wij bewaren ook cookies. 
 • gezondheidsgegevens wanneer u een gezondheidsverklaring heeft ingevuld.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens om: 

 • de pensioenovereenkomst goed uit te voeren, zoals uw pensioen op tijd en met het juiste bedrag te betalen;
 • ervoor te zorgen dat we ons houden aan de wet en aan contracten;
 • ervoor te zorgen dat we ons houden aan internationale afspraken;
 • onze producten en diensten te verbeteren, waaronder;
 • onze website te verbeteren;
 • u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen. Wij gebruiken uw gegevens om te weten welke informatie u graag van ons wilt krijgen en hoe u deze informatie wilt krijgen. Bijvoorbeeld per post of per mail. Zo zorgen wij ervoor dat u vooral informatie krijgt die relevant voor u is.

Wat doen we met de gegevens over uw gezondheid?

Heeft u een gezondheidsverklaring voor ons ingevuld en ondertekend? Dan hebben we ook gegevens over uw gezondheid. We hebben extra afspraken gemaakt over het verwerken van deze gegevens. Dit zijn de afspraken: 

 • Een medisch adviseur van ABP verwerkt uw medische gegevens. 
 • Een medisch adviseur en leden van zijn team hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij uw gegevens niet aan anderen mogen geven of aan anderen mogen laten lezen. 
 • Een medisch adviseur mag uw medische gegevens alleen aan ons geven als wij de informatie nodig hebben om uw pensioen te regelen. Als wij uw medische gegevens krijgen, geldt de geheimhoudingsplicht ook voor ons. 
 • Een medisch adviseur bewaart uw gezondheidsverklaring en andere documenten over uw gezondheid in een medisch dossier. De adviseur die uw dossier beheert, moet zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wilt u niet dat wij uw gegevens verwerken?

U kunt ons vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. U wilt bijvoorbeeld dat wij u niet bellen of mailen. U kunt ons ook vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken als u daar een belangrijke persoonlijke reden voor heeft. We hebben uw gegevens natuurlijk wel nodig om uw pensioen te kunnen regelen.

Wat moet u doen?
Wilt u dat wij uw gegevens niet meer gebruiken? Stuur ons een brief of vul dit online formulier in. Geef aan waarom u wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken. U krijgt van ons binnen 4 weken een reactie.

MijnABP

Inloggen op MijnABP kan alleen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gegevens op MijnABP zijn beveiligd op de wijze die de Wet bescherming persoonsgegevens hieraan stelt.

Cookies

ABP maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Informatie op maat

We geven graag informatie op maat. Daarom leren we u graag beter kennen. Als u onze website bezoekt onthouden we welke pagina’s u heeft bezocht. Zo kunnen wij u nuttige informatie over uw ABP-pensioen laten zien.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens met een doel. En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet (zie Waarvoor gebruiken we uw gegevens?). Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten ABP worden bekeken.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op.

Wijzigingen

ABP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24 augustus 2017.