Privacyverklaring

ABP vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uw gegevens gebruiken wij alleen om u te informeren over pensioenzaken en daarmee samenhangende onderwerpen. En om u beter van dienst te zijn op onze website.

Privacy en het gebruik van uw gegevens

ABP registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor dienstverlening. Wij behandelen uw informatie met zorg. We verstrekken uw gegevens niet aan derden. Behalve: 

  • Als u ons daartoe machtigt.
  • Als de wet ons daartoe verplicht.

Om het klantcontact goed te laten verlopen, registreren wij gegevens: 

  1. de persoonlijke gegevens die u ons opgeeft bij uw bezoek aan onze website. 
  2. de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen. 

Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens. Met deze gegevens kunnen wij het klantcontact naar behoren laten verlopen. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft gegeven.

Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit geldt ook voor partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

MijnABP

Inloggen op MijnABP kan alleen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gegevens op MijnABP zijn beveiligd op de wijze die de Wbp hieraan stelt.

Nieuwsbrief en 'informatie op maat'

ABP biedt een nieuwsbrief aan waarin wij u informeren over pensioen(onderwerpen) of nieuws en ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Gegevens zoals uw e-mailadres, die u bij aanmelding hebt opgegeven, gebruiken wij alleen voor het toesturen van deze nieuwsbrief.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Wij vinden relevante en persoonlijke communicatie belangrijk. Dit doen we door u verschillende onderwerpen ‘op maat’ aan te bieden. Hiervoor is het wel nodig dat wij bijhouden welke artikelen u leest in de nieuwsbrief. Daarom verzamelen we uw voorkeuren of gedragsgegevens door te volgen welke artikelen u opent. Zo kunnen wij de artikelen op u afstemmen zodat u alleen die artikelen ontvangt die voor u relevant zijn. Wij gebruiken deze informatie alleen om u beter van dienst te zijn en u informatie op maat aan te bieden.

Wilt u dit niet, dan kunt u zich niet aanmelden voor onze nieuwsbrief. Ontvangt u al een nieuwsbrief en wilt u dit niet, dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Kwaliteitsmonitoring

Om de dienstverlening naar u als klant en de kwaliteit van de klantenservice te verbeteren, doet ABP aan kwaliteitsmonitoring. Het kan zijn dat zakelijke telefonische klantgesprekken worden opgenomen. De opgenomen gesprekken gebruiken we alleen om de medewerkers te coachen op de kwaliteit van hun dienstverlening. ABP gaat integer, omzichtig en zorgvuldig met deze opgenomen gesprekken om. De opnames worden niet aan derden verstrekt, behalve als de wet dat voorschrijft. We bewaren de opnames maximaal 6 maanden, daarna vernietigen we de opnames. Bij aanvang van het telefonisch gesprek wordt u als klant geïnformeerd dat het gesprek kan worden opgenomen.

Inzage en correctie

U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren, bij ons opvragen. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Cookies

Om het gebruiksgemak van deze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daarom verloopt het communicatie- en transactieproces op deze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem contact met ons op.

Wijzigen

ABP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 31 augustus 2015. Als deze wijzigingen een inbreuk zijn op uw persoonlijke levenssfeer, dan informeren wij u tijdig en op een gepaste manier. Ook krijgt u dan de gelegenheid om er wel of niet mee akkoord te gaan.