Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op MijnABP.

Informatie

Wij doen ons best om op de MijnABP correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht voor MijnABP is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op de site. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de site.

Voor berekeningen gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden op abp.nl.

Functioneren van MijnABP

Wij streven naar goed functioneren van MijnABP. Maar we kunnen niet garanderen dat MijnABP foutloos of zonder onderbreking functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als MijnABP tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is. We streven naar goed functioneren van berichten die via MijnABP aan ons verstuurd worden. We garanderen niet dat deze berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de MijnABP haalt.

Verwijzigingen

Verwijzingen naar andere sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op MijnABP zijn eigendom van ABP. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie die op MijnABP staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.